As inscrições do Prêmio Odair Firmino de Solidariedade foram prorrogadas até o dia 30 de agosto. Cieľom tejto iniciatívy je poskytovať príležitosti na účasť v skupinách, ktorí nemali čas na zaradenie do počiatočného obdobia,,pt,prihlásiť k odberu,,pt,Je potrebné vyplniť k dispozícii on-line formulár a zaslať na e-mail,,pt,caritas@caritas.org.br,,en,S témou potravinovej sebestačnosti a solidarity,,pt,alternatívy k sociálnej nerovnosti,,pt,cenu,,pt,tento rok,,pt,chce podporovať úvahy a diskusie návrhov,,pt,prekonanie extrémnej chudoby a sociálnej nerovnosti,,pt,Tri pokusy budú udelené a dostane R $,,pt,tisíc,,es,najprv uložená,,pt,druhé miesto,,pt,e R $,,en,tretie miesto,,pt,Odair Firmino Award uznáva organizácie úsilie,,pt,entity,,es. Para se inscrever, é preciso preencher uma ficha disponível on-line e enviar para o e-mail: caritas@caritas.org.br.

Com o tema Soberania alimentar e solidariedade: alternativas para as desigualdades sociais, o prêmio, neste ano, quer promover a reflexão e o debate de propostas, de superação da pobreza extrema e das desigualdades sociais.

Três experiências serão premiadas e receberão R$ 10 mil (primeiro colocado), R $ 5 mil (segundo colocado) e R$ 3 mil (terceiro colocado).

Povýšený Caritas Brazília, o Prêmio Odair Firmino reconhece os esforços de organizações, entidades, spolky a Grassroots skupiny bojujúce v obrane a zlepšovanie iniciatívy life.The sa zameriava na skupiny,,pt,spoločenské organizácie,,pt,spolky a družstvá,,pt,organizácie a komunitných skupín,,pt,všetci miestni pokrytie,,pt,Komunikácia Caritas Brazil,,pt, organizações sociais, associações e cooperativas, entidades e grupos comunitários, todos eles de abrangência local.

Comunicação da Cáritas Brasileira / Národný sekretariát