ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ ყველა წარმოებული სამი წლის განმავლობაში პრემიის Odair Firmino,,pt,შეამოწმეთ ვიდეო,,pt,ჟურნალები და ფოტო,,es,ღია MINSCRIÇÕES,,pt,LOGO DAIRFIRMINO2011,,en,კლიმატის ცვლილება და სიცოცხლე პლანეტაზე,,pt,Quadro ასლი,,en. Confira vídeos, revistas e fotos.

გამოცემა 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

გამოცემა 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

გამოცემა 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta