Šajā lapā jūs atradīsiet visus materiālus, kas ražoti no trīs gadu balvas Odair Firmino,,pt,Pārbaudiet video,,pt,žurnāli un fotogrāfijas,,pt,NO OPEN MINSCRIÇÕES,,pt,LOGO DAIRFIRMINO2011,,en,TABULA kopija,,pt. Confira vídeos, revistas e fotos.

Izdevums 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

Izdevums 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Izdevums 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta