På denne siden finner du alle materialer produsert i de tre årene av Prisen Odair Firmino,,pt,Sjekk ut videoer,,pt,magasiner og bilder,,es,LOGO DAIRFIRMINO2011,,en,Klimaendringer og livet på planeten,,pt,QUADRO kopi,,en. Confira vídeos, revistas e fotos.

Edition 2012 Ungdom, Utvikling og solidaritet

Edition 2011 kvinne,,pt,Miljø og utvikling,,pt,en rettferdig og nødvendig hyllest,,pt,Den brasilianske Caritas har utmerket seg,,pt,hvert år,,pt,ved en kopi og pågående arbeid for å fremme likestilling,,pt,solidaritet og teknisk assistanse og,,pt,Kan,,en,Klimaendringer og Week av Solidaritet,,pt,Caritas Brasil fremmer styrke og ledelse av lokalsamfunn som motstår dagens produksjonsmodellen og har utsikt over livet forankret i solidaritet og utvikling,,pt,Odair Firmino Solidarity,,pt,turen fortsetter,,pt,Hvis du vil fortsette å styrke mobilisering av det sosiale nettverket fra de kollektive erfaringer og tiltak for å fremme betydningen av utelukket, og utelukket,,pt,flamme av fred og håp,,pt, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Edition 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta