Katika ukurasa huu utapata vifaa vyote zinazozalishwa katika miaka mitatu ya Tuzo Odair Firmino,,pt,Angalia video,,pt,magazeti na picha,,pt,NO WAZI MINSCRIÇÕES,,pt,LOGO DAIRFIRMINO2011,,en,Mabadiliko ya tabia nchi na maisha katika sayari,,pt,TABLE nakala,,pt. Confira vídeos, revistas e fotos.

Edition 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

Edition 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Edition 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta