Sa pahina na ito mahanap mo ang lahat ng mga materyales na gawa sa tatlong taon ng Prize Odair Firmino,,pt,Tingnan ang video,,pt,magazine at mga larawan,,es,lOGO DAIRFIRMINO2011,,en,Pagbabago ng klima at buhay sa planeta,,pt,QUADRO kopya,,en. Confira vídeos, revistas e fotos.

Edisyon 2012 Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade

Edisyon 2011 Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Edisyon 2010 As mudanças climáticas e a vida no planeta