உலாவல் டேக்,,en,கேரிடஸ்,,en

குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினருக்கு சட்டப்பிரிவை

0

அது இருக்க வேண்டும் என்பதால்

வன்முறை மற்றும் இளைஞர் அழிப்பதே எதிரான தேசிய இயக்கம் ² நமக்கு சவால் எங்களுக்கு பேச ஏற்படுத்துகிறது, refletir e agir sobre quais as origens

ஜூலை 04, 2012 விருது Odair Firmino
2

Manifesto da Cáritas Brasileira contra o rebaixamento da maioridade penal

Diante da permanente ameaça de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a pretexto do combate à violência, a Cáritas Brasileira, organismo da

ஜூலை 04, 2012 விருது Odair Firmino
0

ECA – 20 anos. Crianças, Adolescentes e Jovens querem Viver!

No dia 12 de Outubro de 2010, dia das crianças, o ECA (குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினருக்கு சட்டப்பிரிவை) completou 20 anos de criação. Nestes 20

ஜூலை 04, 2012 விருது Odair Firmino
மேலே © 2012 - விருது Odair Firmino 2012 - ® கேரிடஸ் பிரேசிலிய Quadra SGAN 601 தொகுதி எஃப் - வட விங் ZIP குறியீடு: 70830-010 - பிரேசிலியாவில் / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
புகுபதிகை - | அணுக வலை அஞ்சல் - Criado por: América Link