Prechádzanie Tag

Governo federálnej

0

Federálna vláda iniciuje akčný plán na prevenciu násilia páchaného na Black mládeže

Spolková vláda, prostredníctvom National Youth sekretariátu, Generálny sekretariát, a sekretariát politík na podporu rasovej rovnosti (Seppir), začať v

September 25, 2012 Cena Odair Firmin
Späť na začiatok © 2012 - Cena Odair Firmin 2012 - ® Caritas Brazílsky Quadra SGAN 601 Modul F - severné krídlo PSČ: 70830-010 - Brasília / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
Sa prihláste v roku - | Prístup Web Mail - Criado por: América Link