Prechádzanie Tag

Jovem

0

Samovražda je druhou najčastejšou príčinou úmrtia medzi mladými ľuďmi vo svete

Štúdie ukazujú, že viac ako 1 milióna ľudí spáchať samovraždu každý rok especializadoem lekársky časopis The Lancetpublicou série troch štúdií, ktoré

Júl 06, 2012 Cena Odair Firmin
Späť na začiatok © 2012 - Cena Odair Firmin 2012 - ® Caritas Brazílsky Quadra SGAN 601 Modul F - severné krídlo PSČ: 70830-010 - Brasília / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
Sa prihláste v roku - | Prístup Web Mail - Criado por: América Link