உலாவல் டேக்,,en,கேரிடஸ்,,en

Semana da Solidariedade

2

Inscrições abertas para o III Prêmio Odair Firmino de Solidariedade

As inscrições começam hoje, dia 10 de julho, e vão até 10 de setembro Com o tema: Juventude, Desenvolvimento e Solidariedade: semeando direitos, colhendo vidas,

ஜூலை 10, 2012 விருது Odair Firmino
0

பதிப்பு 2011: Mulher, Meio Ambiente e Desenvolvimento, uma justa e necessária homenagem

A Cáritas Brasileira tem se destacado, a cada ano, por um trabalho exemplar e permanente na promoção da igualdade, da solidariedade e auxilio técnico e

0

பதிப்பு 2010: Mudanças Climáticas e Semana da Solidariedade

Cáritas Brasileira promove fortalecimento e protagonismo de comunidades que resistem ao atual modelo de produção e têm concepções de vida pautadas no desenvolvimento solidário e

0

Odair Firmino de Solidariedade: a caminhada continua…

பங்கு ஊக்குவிக்க கூட்டு அனுபவங்கள் மற்றும் செயல்களிலிருந்து சமூக வலையமைப்பின் அணிதிரட்டல் வலுப்படுத்த தொடர விலக்கப்பட்ட மற்றும் விலக்கப்பட்ட,,pt,அமைதி மற்றும் நம்பிக்கையின் சுடர்,,pt,தனிமையின் கலாச்சாரத்தின் நடவடிக்கைகளின் பரவலுக்கான மற்றும் பரவலுக்கான ஊக்குவிக்க பொருட்டு,,pt,பாதுகாக்க மற்றும் ஊக்குவிக்க கூட்டு பாத்திரம் அனுபவங்களை மதிப்பிடும்போது தவிர,,pt,thays இடுகைகள்,,en,பக்கம்,,en

0

Odair Firmino: chama viva de paz e esperança

Com o objetivo de estimular ações de disseminação e divulgação da cultura da solidariedade, além de valorizar experiências de caráter coletivo que defendam e promovam

மேலே © 2012 - விருது Odair Firmino 2012 - ® கேரிடஸ் பிரேசிலிய Quadra SGAN 601 தொகுதி எஃப் - வட விங் ZIP குறியீடு: 70830-010 - பிரேசிலியாவில் / DF: +55 (61) 3521-0350 - CNPJ: 33.654.419/0001-16
புகுபதிகை - | அணுக வலை அஞ்சல் - Criado por: América Link